Jan NavrátilI
ČO: 40116026 
DIČ: CZ6702101923
ev. č.: 360200-38940-00

V Případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimo soudního řešení. 
Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát - oddělení ADR
Štěpánská 44
110 00 Praha 1>
Email: adr@coi.cz
Web:   adr.coi.cz